Hodně štěstí!

Přejeme všem našim statečným žákům, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, hodně úspěchů při přijímacím řízení!!