Prevence negativních jevů – Nebezpečí

Program etického kompasu Pavučina.net byl velmi zajímavý. Děti si uvědomily, že není třeba se bát, ale je třeba být připraveni na to, jak reagovat. Důležité informace byly skvěle podány paní Petrou, děti přišly na řešení situací, v nichž by mohlo hrozit nebezpečí.