Práce se stavebnicí

V rámci mezipředmětových vztahů žáci v Pracovní výchově stavěli ze stavebnic města, budovy, park – aktuální učivo v Prvouce. Takto se jim to povedlo.