Pozvání na jarní setkání předškoláků

Milé děti, těšíme se na naše společné shledání, které proběhne v úterý 16. dubna od 16.30 hodin v naší
základní škole. Budeme si povídat o jaru, zpívat, tančit i tvořit. Rozloučíme se v 17.15 hodin. Vezměte si
s sebou přezůvky. Očekávají vás paní učitelky prvního stupně.