Pozor, velbloud!

Pátek 19. dubna byl věnován projektovému vyučování s dopravní tématikou. Naše třída se zabývala dopravní značku „Pozor, velbloud!“ Pracovali jsme ve skupinkách – doplňovali do textu informace ohledně velbloudí dopravy, ukazovali si výstražná značení v různých zemích. „Absolvovali“ rozhovor s velbloudem a zazpívali si dokonce anglicky. Velbloudovi byla věnována i hodina přírodovědy i ICT.