Pomůcky a sešity pro 9. ročník

Dle domluvy s vyučujícími žáci mohou pokračovat v loňských sešitech, pokud to jejich stav a počet listů umožňuje.

Na pracovní sešity budeme vybírat asi 550 kč.

Nezapomeňte přinést kladku a náhradní klíč se jmenovkou k šatní skříňce, která je stejná jako loni a přezůvky.

Do VV potřebujeme použitelné barvy (tempery nebo vodové), pastelky, tenký černý fix, tužku 4 B, ubrus nebo noviny na lavici), zásobu výkresů a papírů máme stále od 6. třídy.

Pouzdro by mělo obsahovat píšící prupisku, zastrouhanou tužku, gumu, zvýrazňovač, nůžky a lepidlo v tyčince.