Poděkování

Ráda bych poděkovala všem rodičům za výbornou spolupráci během celého školního roku. Děkuji také za to, že jste svým vstřícným přístupem přispěli k bezproblémovému průběhu distanční výuky a děti ji pěkně zvládly.

Ke konci prázdnin sledujte opět stránky třídy, kde vložím důležité informace k začátku nového školního roku.

Všem přeji krásné léto a přijemnou dovolenou a těším se další spolupráci.

Daniela Vašíčková