Počáteční informace pro rodiče

1. Seznámení se Školním řádem, s vnitřním řádem školní jídelny, vnitřním řádem školní družiny (na stránkách školy)

 1. Předávání informací škole a hlášení změn u údajů (bydliště, tel. číslo zák. zástupců a podobně)
 2. Příspěvky SR 300 Kč (pošlete po dětech), akce SR v průběhu školního roku na stránkách školy
 3. Omlouvání žáků dle školního řádu, ne rodinné důvody, povinnost sdělit informaci do 24 hodin, omluvenky psát do elektronické ŽK (Komens – poslat zprávu – omluvenka), odhlašování obědů ŠJ v případě nemoci
 4. Výskyt vší – důsledně kontrolovat dětem vlasy, v případě výskytu vši dětské nechat dítě doma do úplného vyléčení, kontrola rukou
 5. Žáci, kteří se v jídelně nestravují a cizí osoby nemají povolen vstup do ŠJ
 6. Dodržování školního řádu – přezouvání žáků, čistá sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, dodržování čistoty na WC, chování o přestávkách – nekřičet, neběhat, zákaz manipulace s okny, s žaluziemi, termoventily na radiátorech, s rozvodnými skříněmi, s hasicími přístroji, kličkami na topení
 7. Bezpečnost dětí, kontakt s cizími osobami, vhodné oblečení a upravenost žáka do školy
 8. Nenosit do školy věci, které nesouvisí s výukou, větší obnos peněz, cenné věci, věci, které mohou ohrozit bezpečnost všech
 9. Ve škole je zákaz používání mobilních telefonů, ráno žák po příchodu do třídy mobil vypne a uloží v batohu, může jej použít pouze se svolením učitele/asistenta
 10. VYBÍRÁME 300 KČ NA PRACOVNÍ SEŠITY DO AJ, ČJ !!!!!
 11. Rodiče nově přijatých žáků (z Proskovic, Zábřehu, …) si u třídní učitelky vyzvednou přihlašovací údaje na Bakaláře –po dohodě – napište mail: mickma@zsjunacka.cz, nebo zprávu přes komens, domluvíme se.
 12. Máte – li jakoukoliv otázku, ozvěte se! tř. uč. Mgr. Markéta Míčková