Pejsci

Ve výtvarné výchově jsme kreslili pejsky. Každý je jiný, všichni jsou krásní!