Ozdravný pobyt – 9. den

Nedělní dopoledne jsme začali hodem polenem. Šlo o další disciplínu desetiboje. Část dětí pak šla do kostela v Karlovicích a část hrála hry. Odpoledne jsme si užili skvělou hru „Raketa pro vejce“. Ve smíšených týmech děti konstruovaly raketu, do které umístily čerstvé vejce a následoval hod z balkonu. :-). Každý tým sestavoval ke své raketě speciální příběh. Ne každé vejce přežilo let bez úhony.

Video z letů raket ZDE,