Organizace výuky 2. a 3. 9. 2021

Provoz ŠD – 6:30 – 8:00; 11:40 – 17:00

Vstup do školy 7:20 – 8:00 – výuka bez 0. hodin, odpoledního vyučování

2. 9.

I. stupeň – délka výuky dle rozvrhu; 1. třídy nástup do ŠD v 9:40; II. stupeň – 8. a 9. roč. – 12:20; 6. a 7. roč. – 13:00

3. 9.

I. stupeň – délka výuky dle rozvrhu; 1. třídy nástup do ŠD v 9:40; II. stupeň – 6. a 7. roč. – 12:20; 8. a 9. roč. – 13:00

Provoz školní jídelny, výdej obědů – 11:40 – 14:00

vedení školy