Okruhy pro pololetní práce z M a ČJ

Matematika: numerace do tisíce, rovnice s x, děda Lesoň, had, šipkové grafy (trojúhelníkové i čtyřúhelníkové), zlomky – zápis, nákres, výpočet části nebo celku, čtvercová síť- šipkový zápis, obvod a obsah obrazce, slovní úloha – výpočet, odpověď. Termín: pondělí 10.1.

Český jazyk: psaní vlastních jmen, vyjmenovaná a příbuzná slova, ohebné i neohebné slovní druhy. Termín: úterý 11.1.