Den, kdy vznikla samostatná Česká republika

Připomněli jsme si pomocí naučných videí vznik první Československé republiky, pana Masaryka, Sametovou revoluci a naše tři poslední prezidenty – od 1.1.1993 již jen České republiky. Poslechli jsme si jednu z básní z Ohlasu písní českých od F. L. Čelakovského, kde popisuje strastiplnou pouť životem. Tyto verše známe jako píseň z pohádky „Obušku, z pytle ven!“, jejíž ukázka nemohla chybět.

Potom jsme vzpomínali na Vánoce, doplňovali lednové pranostiky, tvořili o Vánocích slovesa, přídavná jména, dokončovali souvětí, vymýšleli jsme příběh vánoční kachničky, kreslili nejhezčí vánoční dárek a plánovali, jaký bude ten nový rok 2022. 🙂