Okresní kolo matematické olympiády

Dne 26. ledna se v budově naší základní školy konalo online okresní kolo matematické olympiády.
Úspěšnou řešitelkou je žákyně naší třídy Anna Aujezdská. Z celkového počtu třiceti tří účastníků
se umístila na pěkném čtrnáctém místě a získala třináct bodů. Aničce blahopřejeme. 🙂
Na fotografiích Anička ukazuje své umístění. Matematika je bomba!