Nová stavebnice GeoSmart

Z grantu města Ostravy jsme pořídili nové pomůcky pro názornou výuku matematiky. Mezi tyto pomůcky patří i magnetická stavebnice GeoSmart. Žáci šestých tříd vytvářeli ze stavebnice sítě krychle a kvádru. Žáci devátých tříd si vyzkoušeli geometrické modelování.