Mezinárodní den dětí

MDD se každoročně slaví 1. června. Nejmenší, menší, malí i ti větší často v tento den mlsají různé dobroty.
Poděkování patří paní Silvii Hlatké za zakoupení pěti obřích pizz s různými ingrediencemi. Děti si
pochutnaly a během chvilky byly krabice prázdné. Milí žáci, přeji vám hodně štěstí, zdraví i splnění
tajných přání. Krásný sváteční den vám přeje vaše třídní učitelka.