Matematický klokan v naší třídě

18. března se děti zúčastnily poprvé soutěže Matematický klokan. V kategorii Cvrček, do které spadají žáci 2. a 3. tříd, bylo možné získat maximálně 90 bodů. Na děti čekalo celkem 18 úloh. Úlohy byly za 3, 4 a 5 bodů.

Na 1. místě se s plným počtem bodů umístila Stázka Aujezdská a stala se tak nejúspěšnějším řešitelem nejen ve své kategorii, ale i na celé škole.

Na 2. místě se se 74 body umístila Natálka Blumová a 3. místo se 73 body obsadila Anička Parmová.