Malujeme v listopadu

Malujeme rádi a pěkně. Jablíčka děti kreslily černou tuší.