Lidské tělo – trávicí soustava

Tvoření modelu trávicí soustavy nám opět přiblížilo další část učiva.