Blackout Poetry

                                   Nalezená báseň

                    Jedná se o skvělou vizuální poezii,

               která vzniká destrukcí původního textu.

           Básně se tvoří začerněním původního textu.

    V začerněné straně zůstane několik bílých polí a v nich                            

                    slova se zcela jiným významem.  

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy