Lidské tělo – kostra

Zkoumáme lidské tělo. Kostra – opěrný systém. Stavba lidského těla. Tělo v pohybu. Různá zranění kostí a jejich náprava.