Lidské tělo – dýchací soustava

Vytvářeli jsme modely plic. Video zde. Zkoumali jsme naše dýchání. Objevovali okolnosti spojené s dýcháním.