Lapbook – ekosystém les

V prosinci a lednu jsme se zabývali v hodinách přírodovědy ekosystémem lesa. Učivo jsme probírali zábavnou metodou, a to vytvářením tzv. lapbooku.
Lapbook je vlastně „kniha“, složená z mnoha interaktivních prvků (skládaček), které spojuje společné téma. Jednotlivé části této „knihy“ obsahují důležité a zajímavé informace k tématu, které se žáci učí. Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOK = kniha, tedy „kniha do klína“.
Během stříhání, lepení, kreslení a vyhledávání informaci si žáci nenásilnou formou opakovali učivo o lesu. Lapbook, tedy interaktivní kniha, žákům poskytuje potřebné informace, zajímavosti a různé aktivity k tématu.
V závěrečné hodině jsme si lapbooky prohlédli, zopakovali získané informace. Lapbooky se velice povedly, práce na nich žáky bavila a jistě budou získané informace potřebné i do dalších let.