Kraje České republiky – část první

Žáci si ve Vlastivědě vylosovali název kraje v ČR a připravili si o něm referát, který mohli nějak obzvláštnit: obrázky, pohlednicemi, mapkou, památnými mincemi, turistickými známkami, ochutnávkou typického jídla, minerální vody, …. Moc Vás, žáci, chválím a děkuji rodičům za pomoc.