Komunitní kruh

V pátek se naše třída zaměřila na zlepšení vztahů mezi všemi žáky této třídy. Pod vedením školního metodika prevence Mgr. Elišky Chrástecké se děti snažily lépe navzájem poznat a dozvědět se vlastnosti, o kterých do té doby o svých spolužácích nevěděly. Snažily se o spolupráci v náhodně sestavených skupinách a následně zhodnotily, jak se jim se spolužáky spolupracovalo. Úkolem bylo sestavit ze svých těl číslici 5. a písmeno B – 5.B
Na závěr mohly děti vyjádřit svůj názor na konkrétního spolužáka a požádat ho o zlepšení jeho chování, které jim vadí.
Děti byly otevřené a vyjádřily se ke konkrétním problémům, které tuto třídu trápí. Atmosféra se však může zlepšit jen tehdy, pokud si někteří chlapci své špatné chování uvědomí. Nadále budeme na tomto zlepšení pracovat.