Konec školního roku

24. 6. – žáci se neučí, jsou celý den s třídním, proběhne úklid třídy, vybírání učebnic, ve 4. hodině čtení s

prvňáčky

27. 6. – sportovní den – sraz 7:30, konec cca 12:30

29. 6. – rozloučení s prvňáčky, konec cca 11:2

30. 6. – 8:00 rozloučení deváťáků s učiteli, vysvědčení, výdej obědů 10:30 – 13:00