Knihovna – detektivní pátrání

Březen je měsícem knihy. Proto jsme 18. března opět navštívili knihovnu ve Staré Bělé. Téma nám bezvadně koresponduje s kapitolou v čítance „Klíč k detektivním záhadám“. Žáci se rozdělili do pěti skupinek – detektivních agentur a řešili  „Záhadu červené ponožky“.