IPS Ostrava

Ve středu 24.5. jsme navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání v Ostravě. Pracovnice provedla žáky formou besedy a her vzdělávacím systémem u nás a možnostmi uplatnění na trhu práce. Naučila žáky pracovat s Atlasem škol, kde si žáci zkusili vyhledat svou budoucí střední školu. Na závěr si pak na počítačích mohli v dotazníku zjistit, které povolání se pro ně na základě jejich zájmů, vlastností a dovedností nejvíce hodí a jak se shoduje s jejich původní představou o budoucí práci.