Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ráda bych Vás přivítala v novém školním roce a popřála mnoho štěstí a pevné zdraví.

Přidávám tady pár základních informací ohledně družinky.

V tomto oddělení budou děti z 1.A a několik dětí ze 4.A. Připomínám, že platba za družinu musí být na účtu školy nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Více informací Vám sdělím na prvních třídních schůzkách pro prvňáčky, které se budou konat 1.9. v 16:00 hodin.

Už se na Vás i děti moc těším a věřím v dobrou spolupráci.

Paní vychovatelka Palmira