1. září 2021

Vítejte děti v první třídě.

Přejeme hodně zdaru a nových kamarádů.