Hrdá škola

Poslední zářijové dny jsme věnovali celoškolnímu projektu Hrdá škola. Třídy si mohly vymyslet libovolné aktivity, my si zvolili besedu s bývalým panem školníkem, diskutovali jsme o tom, co se nám na naší škole líbí a co bychom si ještě přáli, nechyběla ani sportovní hodinka. A protože je většina žáků naší třídy šikovná a tvořivá, vyráběli jsme i modely školy starobělské, školy budoucnosti nebo školy snů. Přestože jsme měli málo času a nestihli vytvořit všechny detaily, ukázky škol se docela vydařily.

Moc děkujeme panu Františku Hulovi za nevšední povídání nejen o jeho práci na naší škole, ale i o jeho předchozím povolání kriminalisty. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací a celkově si oba dny pěkně užili.