Harmonogram přijímacího řízení

Harmonogram přijímacího řízení pro 5., 7. a 9. ročníky

Informace k přijímacímu řízení jsou žákům a rodičům předávány v průběhu školního roku tak, aby byly vždy aktuální.

září – říjen

seznamování s typy středních škol, sledování nabídek

říjen – listopad – prosinec

návštěva Prezentačních výstav středních škol (tzv. Burzy středních škol)Dnů otevřených dveří, postupná konkretizace volby školy

listopad

Informace pro žáky, kteří se hlásí na školu s talentovou zkouškou (sportovní, umělecké)

vyzvednutí  předvyplněné přihlášky (škola vyplňuje osobní údaje a prospěch) prostřednictvím třídního učitele nebo zástupce ředitelky školy

vyplnění přihlášky, odevzdání k potvrzení na ZŠ

do 30.11. odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou

leden
talentové zkoušky

30.1.  žáci obdrží předvyplněnou přihlášku (škola vyplňuje osobní údaje a prospěch)

do 31.1. zveřejní střední školy na svých stánkách kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů

únor

vyplňování přihlášek; vyplněnou přihlášku okopírujte a podepíší ji žák i zákonný zástupce, ZŠ potvrdí dvě úplně stejné přihlášky

příprava přihlášek k odeslání na střední školy a odeslání

předání zápisových lístků zákonnému zástupci

březen

1.3. musí být přihlášky na vybrané škole

duben

přijímací zkoušky, případně tzv. přijímací řízení (přijetí na střední školu na základě prospěchu ze ZŠ)

duben – květen

odevzdání zápisového lístku (do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků)

podání odvolání do tří pracovních dnů po převzetí rozhodnutí o nepřijetí

květen-červen

další kola přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen