Etické dílny III

AIDS, VZTAHY, SEX – byla témata našeho posledního setkání s lektorem společnosti Pavučina Ivo Neuvirtem. Hovořili jsme o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. Dále o rizikovém způsobu chování a cestách přenosu viru HIV, který onemocnění AIDS způsobuje. Věnovali jsme se i prevenci – povídali jsme si o lásce, o důvodech k věrnosti, o osobní odpovědnosti, sexuální zdrženlivosti, manželské věrnosti.