Dopravní výchova

Dnes jsme byli na dopravním hřišti při ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce. V zimě probíhá výuka ve třídě a paní učitelky proberou teoretickou část – bezpečnost silničního provozu, značky a chování chodců. Naši žáci byli pochváleni za znalosti i slušné chování při výuce. Budeme se těšit na jaro a praktickou část výuky!