Dopravní hřiště

V úterý 14. 9. 2021 proběhla výuka ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Ostrava – Hrabůvka.
Vyučování bylo rozděleno na část teoretickou a praktickou. Pod vedením lektorů si žáci zopakovali
pravidla chování na chodníku a chůze po silnici, zabývali se vhodnými místy pro hru.
Na interaktivní tabuli vyhledávali správná řešení jízdy křižovatkou.
Výše bodů v testech a jízdy podle pravidel silničního provozu rozhodly o držitelích průkazu cyklisty,
kterými jsou: Bártková Elen, Drašner Vítek, Klimeš Michal, Pavlíčková Zuzana, Špaček Petr. Gratulujeme. 🙂