Dopravní hřiště

V pátek 7. června se naše třída zúčastnila výuky ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Ostrava – Hrabůvka,
A. Kučery 20. Vyučování bylo rozděleno na část praktickou a teoretickou. Děti si vyzkoušely jízdu na kole
podle pravidel silničního provozu, musely respektovat dopravní značky a semafory. V učebně se řešily
situace na křižovatkách, žáci zhlédli videa o správných přístupech a reakcích, které povedou ke snížení
nehodovosti. Motivací byla možnost získání průkazu cyklisty. Výše bodů v testech a bezchybnost jízdy
rozhodly o držitelích této legitimace, kterými jsou: Dítě Patrik, Hořava Matěj, Hudcová Barbora,
Mandinec Rostislav a Prokopová Viktorie. Gratulujeme. 🙂