DOPRAVNÍ DEN

V pátek 8.4. jsme se zúčastnili projektu 1. stupně BEZPEČNĚ NA CESTÁCH. V rámci tohoto dopravního dne jsme se zabývali vybavením jízdního kola, dopravními značkami a nejvíce se žákům líbila beseda o zdravovědě, kde se dozvěděli mnoho poznatků např. jak uložit pacienta do stabilizované polohy, jak udělat závěs na ruku z trojcípého šátku a nebo jak resuscitovat člověka – masáž srdce.
Celý projekt proběhl v pohodě a byl velmi poučný.
Děkujeme p.uč. Bílkové za zajištění všech materiálů a zorganizování zdravovědné besedy.