Dopravní den

Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší
škole věnujeme. Dne 19. dubna se na prvním stupni uskutečnilo projektové vyučování nazvané
ZVÍŘECÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY.
Děti prvních tříd se dověděly, jak bezpečně se chovat v přírodě, aby se nepotkaly s medvědem, vědí,
co (ne)dělat při setkání s touto šelmou, zhlédly video o výskytu losa v Česku, hovořily o druzích
dopravních prostředků, chráničích kolečkových bruslí, hrály pexeso s dopravními značkami.
Druháci zajeli za opicemi na Bali a Gibraltar, jiní se přemístili klokaními skoky do Austrálie, světadíl
i s vačnatci nakreslili.
Žáci třetích tříd vytvořili stránku obrázkového čtení s příběhem cyklistů, seriálem Semafórek si připomněli
bezpečné chování na silnici, v hodině matematiky počítali dopravní slovní úlohy, v angličtině se naučili
slovíčka o dopravě, zhlédli zajímavý dokument o nebezpečných hadech, různými technikami malovali
tučňáky.
Pracovali s textem v jazyce anglickém a informace o největších suchozemských živočiších zpracovali
čtvrťáci v ICT. Na velbloudích hrbech jsme se s žáky dalšího čtvrtého ročníku, kteří zvládli nejen popis
těla tohoto sudokopytníka ale také orientaci na mapě světa, přesunuli do Mongolska, Číny i daleké Afriky.
Soutěžení o nejdelší žabí skok snožmo probíhalo v pátém ročníku. Zabývali jsme se možností ochrany
obojživelníků, zopakovali čísla IZS, ve skupinách žáci pracovali s didaktickými pomůckami Kterak se obětí
nestat, Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou, k dopravní značkám různých geometrických
tvarů přiřazovali správné názvy, zkontrolovali kola, v diskusi se učili vyjádřit svůj názor, obhájit ho.
Výstupem dopravního dne jsou nástěnky na chodbě školy a články na webových stránkách tříd.
I přes znalosti dopravních předpisů často v běžných situacích chybujeme a nechováme se ohleduplně.
Cílem dopravní výchovy na naší škole je vychovat v žácích správné přístupy a reakce, které povedou ke
snížení nehodovosti a k celoživotnímu a ohleduplnému chování v silničním provozu.