Dny Země

Máme za sebou dva projektové dny (27.-28.dubna). Na první den jsme si vylosovali téma „Elektrárny na biomasu“. Téma pro nás zcela neznámé. „Zamakali“ jsme a dali dohromady řadu informací, obohacených obrázky a modelem.

Druhý den jsme opustili zdi školy a zamířili směrem na Krmelín. Jednou z aktivit bylo rozdělat oheň pomocí přírodních materiálů a propálit provázek, samozřejmě pomocí sirek. Ze začátku to vypadalo, že vypálíme celou krabičku. Nakonec se to povedlo všem třem skupinám. Po projití lesem jsme si na chvíli „odpočinuli“ na workoutovém hřišti. Po příchodu do školy nás čekalo ještě ohodnocení nástěnek ostatních tříd a pak už hurá na prodloužený víkend.