Dny Evropy

Ve dnech 28.4. a 29.4. vyvrcholil dlouhodobý projekt Dny Evropy. Každá třída druhého stupně ostatním třídám představí jeden ze států EU. My jsme si vylosovali a pro ostatní připravili Lucemburské velkovévodství. Kromě zajímavostí o Lucembursku se formou kvízů a prohlídky prezentací ostatních seznamujeme i s dalšími evropskými státy.