Dny Evropy

Dny Evropy je název projektu, který si klade za cíl zobrazit a zdůraznit rozmanitost života v jednotlivých zemích Evropské unie. Po dvou letech jsme měli opět možnost poznat nejen historii, zvyky a tradice, ale i zajímavá místa Finska, Dánska, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí, Lotyška, Chorvatska, Maďarska, Kypru.

Žáci měli za úkol vyzdobit své třídy tak, aby navodili atmosféru jednotlivých zemí a poskytli tak spolužákům dostatek informací o dané zemi. Ochutnávali jsme tradiční národní pokrmy, obdivovali sportovce i umělce, seznámili jsme se se základní slovní zásobou, zjišťovali jsme jednotlivá nej. Žáci v každé třídě dostali pět otázek, na které hledali odpovědi. V rámci projektu probíhala i soutěž o nejlepší model stavby typické pro danou zemi.

Žáci udělovali body za prezentaci jednotlivých zemí, a zároveň je získávali za správné odpovědi. Mezi třídami dosáhla nejvyššího počtu bodů třída  9.B -Lotyšsko, na druhém místě 9.A. – Chorvatsko, na třetím místě pak 7.A. –  Německo.

Každá z oceněných tříd si odnesla dort, společenskou hru Znáte Evropu? a získala jeden volný den mimo školu.

Mezi stavbami získala od školního parlamentu nejvíce bodů Spalovna v dánské Kodani, druhé místo získal Mlýn Kinderdijk v Nizozemí a třetí místo Římský amfiteátr v chorvatské Pule.

Oceněným gratulujeme a děkujeme všem třídám za aktivní přístup k plnění úkolu, jejich nápaditost a kreativitu. Věříme, že díky tomuto projektu získali žáci nejen cenné informace o jednotlivých zemích Evropské unie, ale naučili se s nimi pracovat a předávat je ostatním.

Za finanční podporu projektu děkujeme statutárnímu městu Ostrava a sdružení rodičů naší základní školy, paní Tomáškové za krásné dorty.

Mgr. Soňa Šigutová, Mgr. Dita Ondrejčeková