Den Země – projektové vyučování

Každé dva roky se na naší škole v měsíci dubnu připomíná v celoškolním projektu, jak je důležité se zabývat otázkami ochrany naší planety. Letos si každá ze tříd druhého stupně vylosovala typ elektrárny, kterým se pak zabývala. Na třídu 7. B připadly jaderné elektrárny v České republice. Jde o velmi složité a rozsáhlé téma, i přesto jsme se snažili vypořádat se s ním a pochopit základy fungování těchto elektráren. Žáci během čtvrtka tvořili tematický panel, na kterém představili jadernou energetiku pomocí fiktivního rozhovoru s naší známou vědkyní Danou Drábovou. Terka Neubertová a Klára Urbánková navíc vytvořily krásný model elektrárny Temelín. V pátek jsme studovali výsledky práce jiných tříd a pokusili se tyto výtvory zhodnotit. Nebylo to vůbec jednoduché, každá třída vložila do své nástěnky mnoho práce, fantazie a skvělých nápadů. Během pátečního dopoledne jsme také stihli vyjít ven na dvouhodinovou procházku zpestřenou krmením letošních jehňátek. Dvoudenní projekt jsme si moc užili a těšíme se na příští, to už budeme v devátém ročníku.