Den Země

Dny 27. a 28. dubna byly věnovány projektovým Dnům Země. Zástupci naší třídy si vylosovali na schůzce školního parlamentu téma Bioenergie. Při zjišťování informací o tomto tématu jsme se dozvěděli, co tento pojem vlastně obnáší, co to je biomasa, jak se zpracovává v bioplynových stanicích a jaké produkty v těchto stanicích vznikají, k čemu se využívají biopalivo a bioplyn, jaké výhody a nevýhody s sebou bioenergie nese a mnoho dalšího. Zapojili jsme se také do výroby modelu bioplynové stanice.

Při vyplňování pracovních listů jsme se seznámili i s dalšími druhy energií, které zpracovaly ostatní třídy druhého stupně. Jestli se nám v projektových dnech dařilo, zjistíme v příštím týdnu.

Model bioplynové stanice
Finální zpracování informací
Vyplňování pracovních listů