Den Země

Slavíme s naší Zemí její svátek! Tématem pro letošní rok jsou především stromy, ale také ochrana Země, ekologie, nakládání s odpady, udržitelnost. Hry, kvízy, cvičení, procházka, to vše nám zpříjemnilo poslední dubnové dny.