Den prevence v 6. B

Jako každý rok se na naší škole konal den prevence, zaměřený na předcházení patologického chování žáků ve škole, jako je šikana, nevhodné chování na sociálních sítích, záškoláctví, užívání návykových látek apod. V šesté třídě byl pro děti nachystán program na podporu dobrých vztahů ve třídě. První dvě vyučovací hodiny jsme společně pracovali v komunitním kruhu ve třídě, další dvě hodiny děti spolupracovaly s lektorem Lukášem ze společnosti Renarkon. Šesťáci se zase o trochu lépe poznali a ujasnili si, na čem musí jako třída