Den prevence v 6. B

V pondělí 11. dubna jsme věnovali pozornost prevenci patologických jevů ve škole. Hlavním tématem byla šikana, její příčiny, důsledky, její rozpoznání a chování. V prvních dvou vyučovacích hodinách se žáci zabývali šikanou společně s lektorkou ostravské společnosti Renarkon, která dlouhodobě spolupracuje s naší školou. V dalších dvou vyučovacích hodinách jsme téma ještě společně rozvinuli.