Den prevence

Dnešní dopoledne probíhal pro všechny žáky druhého stupně Den prevence. Nejprve jsme se místo klasické výuky věnovali volbě povolání – ve dvojicích jsme se seznamovali s charakteristikou různých povolání. Druhá část dne byla věnována velice aktuálnímu tématu – netolismu, což je chorobná závislost na virtuálních drogách. S lektorkou Renarkonu jsme diskutovali o užívání mobilních telefonů a sociálních sítí, o hraní počítačových her. Každý z nás si uvědomil, kolik času těmto aktivitám věnuje a paní lektorka nás seznámila s fyzickými i psychickými důsledky jejich nadužívání.