Den prevence

V úterý 14.5. proběhla beseda na téma Síla slova. Všichni jsme měli možnost a čas zamyslet se nad tím, jak může naše slovo potěšit nebo zranit.