Den prevence

  • čtvrtek 15.3.
  • první dvě hodiny
    • směřované k volbě budoucího povolání
  • druhá část
    • přednáška na téma „Nebezpečí ve virtuálním světě“ s lektorem panem Látalem z organizace Nebuď oběť
    • komunikace na sociálních sítích, sexting, netholismus a bezpečný pohyb v prostředí internetu