Den prevence

Dne 11. dubna proběhl ve škole Den prevence. Naše třída 8.C se po celý den věnovala tématu, které se týkalo poruch příjmu potravy. Počáteční hodiny jsme debatovali na toto téma s přednášejícím z organizace Renarkon. Dále jsme prošli i tématy jinými, podobnými. A zase víme něco nového.